Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

scorpix
9147 20dc 500
scorpix
scorpix
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viaalliwantisyou alliwantisyou
scorpix
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
scorpix
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
scorpix
3447 4d65 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaalliwantisyou alliwantisyou

August 15 2019

scorpix
0395 ee28 500
Reposted fromoll oll viainzynier inzynier
scorpix
9713 af62 500
Reposted frominto-black into-black viainzynier inzynier
scorpix
4361 b1a3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
Reposted fromlurym lurym viatfu tfu
scorpix

Nintendo game boy tube dress.
Available on Etsy.

Reposted fromsawb sawb viatfu tfu
scorpix
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
scorpix
2258 0e2c 500
Reposted fromkropq kropq viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
1532 d315
9582 a0b7
Reposted fromwestwood westwood viausmiechprosze usmiechprosze
scorpix
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala viatfu tfu
scorpix
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl